Sanal Makyaj Uygulaması Artırılmış Gerçeklik Hizmeti Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesine ve Aktarılmasına İlişkin Aydınlatma Metni

 

Veri Sorumlusu:
Stern Tek Kozmetik San. ve Tic. A.Ş. (Note Cosmetique)

Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Maya Akar Center No:102 Kapı No:B Blok Kat: 20 D:79

Şişli/İstanbul

Giriş

İşbu aydınlatma metni, Pulpo mobil uygulaması üzerinden makyaj ürünlerini incelemeniz sürecinde kendi yüz fotoğraflarınızı çekerek, ilgili makyaj ürünlerini yüzünüze uygulanmış şekilde görebilmenizi sağlamak için geliştirilen uygulama kapsamında işlenen ve aktarılan kişisel veriler açısından siz müşterilerimizin bilgi sahibi olmalarını sağlamak için hazırlanmıştır.

Note Cosmetique olarak, Pulpo mobil uygulaması üzerinden tarafımız ile paylaşmış olduğunuz görsel ve işitsel kayıt bilgilerinize (fotoğraf) ilişkin kişisel verileriniz;

Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (‘’KVKK’’) 5. maddesinde düzenleme altına alınan “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebepleri uyarınca otomatik olarak işlenecek, yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde yurt içinde bulunan yetkili kamu, kurum ve kuruluşlarına, tedarikçilerimize, iştirakler ve bağlı ortaklıklarımıza aktarılabilecek; ve

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla sınırlı olarak ve KVKK’nın 5. maddesinde düzenleme altına alınan ‘’Açık Rıza’’ hukuki sebebine dayalı olarak yurt dışında yerleşik teknoloji alanındaki altyapı tedarikçilerimiz tarafından kullanımımıza sunulan sistemlerimize ve tedarikçilerimiz tarafından kullanılan yurt dışında yerleşik altyapı sunucularına aktarılabilecek ve kaydedilebilecektir.

Kişisel verilerinize ilişkin, KVKK’nın 11’inci maddesinde sayılan:

  • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinin silinmesi veya yok edilmesini talep etmesi halinde, bu durumun kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkması durumunda sonuca itiraz etme ve
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarınız mevcut olup, işlenen kişisel verilerinize ilişkin hak ve talepleriniz ile ilgili başvuru yöntemlerine Kişisel Verilerin Korunması Başvuru Formu’ndan ulaşabilirsiniz.

 

Açık Rıza Metni

 

Veri sorumlusu sıfatıyla Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Maya Akar Center No:102 Kapı No:B Blok Kat: 20 D:79 Şişli/İstanbuladresinde mukim Stern Tek Kozmetik San. ve Tic. A.Ş. (Note Cosmetique) tarafından işlenen kişisel verilerime ilişkin Artırılmış Gerçeklik Hizmeti Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesine ve Aktarılmasına İlişkin Aydınlatma Metni tarafımca okunmuş ve kişisel verilerimin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilendirme tarafıma yapılmıştır. Kişisel verilerimin, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla sınırlı olarak ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinde düzenleme altına alınan ‘’Açık Rıza’’ hukuki sebebine dayalı olarak Note Cosmetique’in yurt dışında yerleşik teknoloji alanındaki altyapı tedarikçileri tarafından Note Cosmetique’in kullanımına sunulan sistemlerine ve Note Cosmetique’in tedarikçileri tarafından kullanılan yurt dışında yerleşik altyapı sunucularına aktarılmasına yukarıdaki hususlarda bilgilendirildikten, bilgilendirmeye konu hususları anladıktan ve kayıtlara ilişkin yasal haklarımı öğrendikten sonra açık rızam ile onay vermekteyim.

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR