6698 SAYILI KANUN UYARINCA KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN BİLGİ TALEBİ HAKKINDA GENEL AÇIKLAMALAR

 

 

1.BAŞVURU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (
“Kanun”) veri sahibi “ilgili kişi” olarak tanımlanmış olup Kanunun 11. Maddesinde ilgili kişinin hakları hüküm altına alınmıştır. İşbu madde uyarınca ilgili kişinin talep hakları aşağıdaki gibidir:


a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) “Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi” başlıklı kanunun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) Eksik ya da yanlış işlenmiş verinin düzeltildiğini veya ilgilinin talebi üzerine verinin silindiğini veyahut yok edildiğine ilişkin bilginin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h) Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.


Başvurular, ilgili kişinin kendisine ait olmalıdır. Bir başka kişinin kişisel verisine ilişkin bilgi talebi için başvuru yapılamaz.

 

2.BAŞVURU USULÜ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

 

Veri sorumlusu sıfatını taşıyan STERN TEK KOZMETİK SAN. ve TİC. A.Ş.’ye (“Şirket”) yukarıda belirtilen haklarınıza yönelik taleplerinizi aşağıda ekte tıklayarak indirebileceğiniz “Bilgi Talep Formu”nun çıktısını alınarak göndermeniz mümkündür. Başvuru formu aşağıdaki yazılı kanallar vasıtasıyla tarafımıza gönderilebilir:
 

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Gönderileceği Adres

Başvuru Gönderiminde Yer Alacak Başlık

Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat kimliğini göstererek başvurması)

Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Maya Akar Center No:102 Kapı No: B Blok Kat: 20 D:79 Şişli İstanbul
Tel: 0850 305 66 83

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Noter vasıtasıyla tebligat

Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Maya Akar Center No:102 Kapı No: B Blok Kat: 20 D:79 Şişli İstanbul
Tel: 0850 305 66 83

Tebligat zarfının üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

“Güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla

[email protected]

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

3.BİLGİ TALEP EDEN İLGİLİ KİŞİYE İLİŞKİN BİLGİLER

 

Tarafımıza iletmiş olduğunuz bilgi talebi içerisinde Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruk, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon, faks numarası ve talep konusu eksiksiz olarak belirtilmek zorundadır. Söz konusu bilgilerin eksik olması halinde bilgi talepleriniz STERN TEK KOZMETİK SAN. ve TİC. A.Ş. tarafından karşılanamayacaktır. Bilgilerin yanlış ya da eksik olması durumunda STERN TEK KOZMETİK SAN. ve TİC. A.Ş. tarafından talebin cevaplanmadığından bahisle herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Ek olarak konuya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesini rica ederiz.

Bilgi ve talep formu için lütfen tıklayınız.
 

 

 

STERN TEK KOZMETİK SAN. ve TİC. A.Ş.

 

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR